ประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22

ประกาศผลรางวัล สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22
S! Movie

สนับสนุนเนื้อหา

สุพรรณหงส์ 2556

สุพรรณหงส์ 2556สุพรรณหงส์ 2556

 

สรุปผลการประกาศผลรางวัล "สุพรรณหงส์ ครั้งที่ 22" ซึ่งจัดโดย สมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ณ โรงละครแห่งชาติ

 

รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Picture)

home ความรัก ความสุข ความทรงจำhome ความรัก ความสุข ความทรงจำ

Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก (บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จำกัด, บริษัท แอมฟาย์ โปรดักชั่น จำกัด)

Together วันที่รัก (บริษัท โอเรียนทัล อายส์ จำกัด)

เคาท์ดาวน์ (บริษัท จีทีเอช จำกัด)

ยักษ์ (บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

       

 

 

รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Director)

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุลชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล

ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)

ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ (It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)

ษรัณยู จิราลักษม์ (Together วันที่รัก)

นัฐวุฒิ พูนพิริยะ (เคาท์ดาวน์)

ประภาส ชลศรานน์, ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ (ยักษ์)

       

 

 

รางวัลผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม (Best Actor)

 เดวิด อัศวนนท์เดวิด อัศวนนท์

เดวิด อัศวนนท์ (เคาท์ดาวน์)

เจษฎาภรณ์ ผลดี (I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน)

ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ (ชัมบาลา)

โกเมน เรืองกิจรัตนกุล (รัก-An ordinary Love story)

กฤษดา สุโกศล (อันธพาล)

       

 

 

รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Actress)

อภิญญา สกุลเจริญสุขอภิญญา สกุลเจริญสุข

อภิญญา สกุลเจริญสุข (ปาดังเบซาร์)

ปรีชญา พงษ์ธนานิกร (ATM เออรัก เออเร่อ)

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)

สู่ขวัญ บูลกุล (รัก 7 ปี ดี 7 หน)

จรินทร์พร จุนเกียรติ (เคาท์ดาวน์)

 

 

       

รางวัลผู้แสดงสมบทชายยอดเยี่ยม (Best Supporting Actor)

อภิญญา สกุลเจริญสุขอภิญญา สกุลเจริญสุข

ปรมะ อิ่มอโณทัย (It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก)

เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ (Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ)

ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต (จันดารา ปฐมบท)

อนันดา เอเวอร์ริงแฮม (ชัมบาลา)

เศรษฐพงษ์ เพียงพอ (ยอดมนุษย์เงินเดือน)

 

 

       

รางวัลผู้แสดงสมบทหญิงยอดเยี่ยม (Best Supporting Actress)

ปิยธิดา วรมุกสิกปิยธิดา วรมุกสิก

ปิยธิดา วรมุสิก (Together วันที่รัก)

อภิษฐา คล้ายอุดม (Yes Or No 2 รักไม่รัก อย่ากั๊กเลย)

บงกช คงมาลัย (จันดารา ปฐมบท)

ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (ยอดมนุษย์เงินเดือน)

จิรภา วงศ์โฆษวรรณ (ยอดมนุษย์เงินเดือน)

 

 

 

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (Best Screenplay)

 เคาท์ดาวน์เคาท์ดาวน์

เคาท์ดาวน์ / นัฐวุฒิ พูนพิริยะ

9-9-81 บอกเล่า 9 ศพ / รพีพิมล ไชยเสนะ ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล

It gets Better ไม่ได้ขอ ให้มารัก / ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ / ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์

ปาดังเบซาร์ / ปราเมศร์ ชาญกระแส ปิยะกานต์ บุตรประเสริฐ ต้องปอง จันทรางกูร

 

 

       

รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยม (Best Cinematography)

 

Together วันที่รัก / ปราเมศร์ ชาญกระแส

9-9-81 บอกเล่า 9 ศพ / ศรัณย์ ศรีสิงห์ชัย, ประยุกต์ ศีทองกูล, ธรรมเจริญ พรหมพันธุ์, สิทธิพงษ์ กองทอง, นิกร ศรีพงศ์วรกุล, คณาธิป ไชยวัน, พงษ์ชัยพัฒน์ เศรษฐนันท์, ภูมินทร์ ชินารดี, พีรวัฒน์ สังข์กลาง

ชัมบาลา / ณัฐวุฒิ กิตติคุณ

เด็กสาว / ซึ่ง ดวงมณี

ปาดังเบซาร์ / ปราเมศร์ ชาญกระแส

 

 

       

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม (Best Film Editing)

 

เคาท์ดาวน์ / ปนายุ คุณวัลลี

9-9-81 บอกเล่า 9 ศพ / สุรศักดิ์ ปานกลิ่น, วัฒนชัย ดุลยโกวิทย์

It gets Better / ไม่ได้ขอให้มารัก มานุสส วรสิงห์, สุชาติ แสงชู

Together วันที่รัก / ศศิกานต์ สุวรรณสุทิ

ยักษ์ / ประภาส ชลสรานนท์, สมิทธิ์ ทิมสวัสดิ์, พัลลภ สินธุ์เจริญ

       

 

 

รางวัลบันทึกเสียงและผสมเสียงยอดเยี่ยม (Best Recording and Sound Mixing)

 เอคโค่ จิ๋วก้องโลกเอคโค่ จิ๋วก้องโลก

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์, ณพวัฒน์ ลิขิตวงศ์, วัฒนเดช สมานชาต บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด

9-9-81 บอกเล่า 9 ศพ / ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา

I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน / เอกรัตน์ อัศวจามีกร, วชิรพ วงศาโรจน์ บริษัท กันตนา แลบบอราทอรี่ส จำกัด

It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / นคร โฆษิตไพศาล, กรกซ ไกรสมุทร

ยักษ์ / ริชาร์ด ฮ๊อคส์ บริษัท เทคนิค คัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 

 

       

รางวัลเพลงประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Song)

 

"ฟังสิฟังสิฟัง" เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / บทประพันธ์โดย คงเดช จาตุรันต์รัศมี

"ไม่ได้ขอให้มารัก" It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / ประพันธ์โดย หกสาย ลายดอก, คณาคำ อภิรดี

"เพลงรักที่ไม่มีคำว่ารัก" The Melody รักทำนองนี้ / ประพันธ์โดย วรเวช ดานุวงศ์

"ผ่านเลยไป" Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ / ประพันธ์โดย วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล

"เกิดมาเป็นเพื่อนเธอ" ยักษ์ / ประพันธ์โดย อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

 

       

 

รางวัลดนตรีประกอบยอดเยี่ยม (Best Original Score)

 จันดารา ปฐมบทจันดารา ปฐมบท

จันดารา ปฐมบท / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

The Melody รักทำนองนี้ / กฤษณศักดิ์ กันตธรรมวงศ์

Home ความรัก ความสุข ความทรงจำ / กิตติ เครือมณี

ยักษ์ / จักรพัฒน์ เอี่ยมหนุน

เอคโค่ จิ๋วก้องโลก / ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์

 

 

       

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Art Direction)

ไม่ได้ขอให้มารักไม่ได้ขอให้มารัก

It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / อชิร นกเทศ, ณรงศักดิ์ ภวภูตานนท์

I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน / วิทยา ชัยมงคล

จันดารา ปฐมบท / พัฒน์ฑริก มีสายญาติ

ยักษ์ / ชัยพร พานิชรุทติวงศ์

อันธพาล  / ธนะ เมฆาอัมพุท

 

 

       

รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design)


It gets Better ไม่ได้ขอให้มารัก / ปัญชลี ปิ่นทอง, ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

คุณนายโฮ  / เอกศิษฎ์ มีประเสริฐกุล

จันดารา ปฐมบท / อธิษฐ์ ฐิรกิตติวัฒน์

ปัญญาเรณู 2 / ธนสรร ไอยเรศกร

อันธพาล / ชาติชาย ไชยยนต์

       

 

 

รางวัลเทคนิคพิเศษการแต่งหน้ายอดเยี่ยม (Best Make Up Effects)

407 เที่ยวบินผี407 เที่ยวบินผี

407 เที่ยวบินผี / อมฤต โชคปรีชา

9-9-81 บอกเล่า 9 ศพ / ดิสนีย์ สินชัยรุ่งฉัตร์, ศุภิชญา จันทร์ประอบ

I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน / ภูกิจ เยี่ยมฉวี

เคาท์ดาวน์ / ธนาวุฒิ บู่สามสาย

ตีสาม 3D / พัทธ์ธรา พุฒิสุรเศรษฐ์, ถัถลี จารุจุฑารัตน์

 

ติดตามSanook! Movie

เช็ครอบหนัง โปรแกรมหนัง หนังใหม่ ดูหนัง ตัวอย่างหนังใหม่

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ผลรางวัลสุพรรณหงส์