ขูลูนางอั้ว

ขูลูนางอั้ว

ขูลูนางอั้ว เกี่ยวกับ 'โดนใจคอหนัง

มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า บ้านโคกกงและอีกหมู่บ้านหนุ่งชื่อว่า บ้านทุ่งมน สองหมู่บ้านนี้ติดกันไปมาหาสู่กันได้ รักใคร่สามัคีกันดี ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสองครอบครัวสัญญากันไว้ว่า ถ้าใครมีลุกชายจะให้เป็นเพื่อนกัน หากอีหฝ่ายเป็นหญิงจะให้แต่งงานกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด โดนใจคอหนัง

ดูหมวด โดนใจคอหนัง ทั้งหมด