ลืเกไทย ไฮเทค: เรื่องเมืยสองเมือง

ลืเกไทย ไฮเทค: เรื่องเมืยสองเมือง

ลืเกไทย ไฮเทค: เรื่องเมืยสองเมือง เกี่ยวกับ ลิเก

เจ้าสุริบนกษัตริย์แห่งเมืองทศนีย์นคร ได้ยกทัพไปตีเมืองเหมวัตรซึ่งนำทัพโดยสุริยะ ส่วนเจ้าสนธยาแห่งเมืองเหมวัตรได้ส่งแม่ทัพชื่อเวชชัยยันนำกองทหารเข้าต่อต้านกองทัพจากทัศนีย์นคร ผลปรากฏว่าเวชชัยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และถูกจับไปเป็นเชลย

เรื่องล่าสุดของหมวด โดนใจคอหนัง

ดูหมวด โดนใจคอหนัง ทั้งหมด