มหาราชดำ

มหาราชดำ

มหาราชดำ เกี่ยวกับ มหาราชดำ

เจ้าศรีวิเชียรกษัตริย์เมืองลานนาไทยมีพระมเหสีนามว่า ช่ออัญชัญ และมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คนที่พระนามว่า ราเชนทร์มีสัญลักษณ์คือปานดำที่ใบหน้าด้านขวา ส่วนคนน้องพระนามว่า รณชัย สองพี่น้องมีเหตุต้องพรัดพรากจากกันตั้งแต่ยังเป็นทารก ไปอยู่กับชาวบ้านสามัญชนชื่อ เซียงชุน ซึ่งได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่

เรื่องล่าสุดของหมวด โดนใจคอหนัง

ดูหมวด โดนใจคอหนัง ทั้งหมด