"Challenge Train" เครื่องเล่นใหม่สำหรับคนชอบรถไฟที่สวนสนุกโทชิมะเอน

"Challenge Train" เครื่องเล่นใหม่สำหรับคนชอบรถไฟที่สวนสนุกโทชิมะเอน

"Challenge Train" เครื่องเล่นใหม่สำหรับคนชอบรถไฟที่สวนสนุกโทชิมะเอน เกี่ยวกับ รถยนต์

Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

สวนสนุกโทชิมะเอน เปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด “Challenge Train” ที่จำลองเอาขบวนรถไฟของรถไฟสาย SEIBU ย่อส่วนมาไว้ในสวนสนุก ซึ่งรถไฟดังกล่าวสามารถควบคุมผ่าน master controller ในห้องคนขับได้ ให้ผู้ที่สนใจมาร่วมขับแข่งขันเก็บคะแนนกัน

สนุกบนเส้นทางยาวกว่า 180 เมตร

“Challenge Train” เป็นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดในสวนสนุกโทชิมะเอน (เขตเนริมะ, กรุงโตเกียว) เป็นขบวนรถไฟขนาดจิ๋วที่จำลองรูปร่างและลวดลายมาจากขบวนรถไฟของรถไฟสาย SEIBU โดยมีอุปกรณ์ควบคุมรถอย่าง master controller และคันเบรกที่สามารถใช้บังคับได้จริง ให้ผู้เล่นมาทดลองขับเก็บคะแนนให้ได้สูงสุด (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

เส้นทางสำหรับขบวนรถไฟ Challenge Train มีความยาวรวมทั้งสิ้น 180 เมตร มีทั้งไม้กั้นรถไฟ, สถานี, สะพานเหล็กติดตั้งไว้ตามเส้นทาง ซึ่งตลอดเส้นทางจะมีทั้ง “จุดผ่าน”, “จุดหยุดรถ” และ “จุดให้สัญญาณเตือนภัย” ให้เก็บคะแนนไปเรื่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น ในจุดผ่าน ผู้เล่นจะต้องขับรถไฟไปให้ถึงสถานีที่อยู่ในเส้นทางเดินรถให้ได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งถ้าใครทำได้จะสามารถเก็บคะแนนได้ 20 คะแนน เป็นต้น ถ้าหากเวลาที่ไปถึงสถานีคลาดเคลื่อนไปแม้แต่ 1 วินาที คะแนนที่ได้ก็จะลดลง จากข้อมูลของทาง SEIBU เล่าว่า คะแนนเฉลี่ยของคนขับมือใหม่จะอยู่ที่ตั้งแต่ 40 ถึง 50 คะแนน

ระยะเวลาในการขับให้ครบ 1 รอบอยู่ที่ตั้งแต่ 2 นาที 30 วินาที จนถึง 3 นาที ประเภทของขบวนรถไฟที่จำลองมาคือ 40000 Type, 30000 Type, 20000 Type, 2000 Type ของรถไฟสาย SEIBU อย่างละ 1 เครื่อง จำนวนคนที่สามารถนั่งไปในขบวนรถไฟอยู่ที่ 4 คนต่อคัน ค่าบริการอยู่ที่คนละ 400 เยน หรือประมาณ 115 บาทเท่านั้น (คนที่ซื้อตั๋ว 1 day pass ไม่ต้องจ่ายเพิ่ม)

ทางรถไฟสาย SEIBU เล่าว่า “เครื่องเล่นนี้เป็นเครื่องเล่นที่ทางกลุ่ม SEIBU ตั้งใจทำเป็นอย่างมาก อยากให้คนหลายๆ กลุ่มได้มาร่วมสนุกกัน ไม่ใช่แค่กลุ่มครอบครัวหรือกลุ่มคนรักรถไฟแค่นั้น” โดยทางสวนสนุกคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้บริการ “Challenge Train” เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 - 120,000 คนต่อปี

ใครที่ชอบรถไฟหรือชอบเล่นสวนสนุกต้องลองไปเล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดจากสวนสนุกโทชิมะเอนอย่าง “Challenge Train” กันแล้วล่ะ

เรื่องล่าสุดของหมวด รถยนต์