รถไฟญี่ปุ่นนำเทคโนโลยี QR Code เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ

รถไฟญี่ปุ่นนำเทคโนโลยี QR Code เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้บริการ
Anngle

สนับสนุนเนื้อหา

การเดินทางด้วยรถไฟถือเป็นวิธีการเดินทางหลักของเมืองใหญ่ๆ ในประเทศญี่ปุ่น ถึงระบบการคมนาคมแบบรางของประเทศญี่ปุ่นจะพัฒนาจนเป็นอันดับต้นๆ ของโลก แต่หนึ่งปัญหาที่ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ก็คือ ปัญหาด้านความปลอดภัยที่ผู้โดยสารตกจากชานชาลาลงไปสู่รางรถไฟ เป็นต้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวที่ประเทศญี่ปุ่นก็วางมาตรการต่างๆ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย อย่างการติดตั้งประตูกั้นชานชาลา แต่เพื่อให้ระบบความปลอดภัยต่างๆ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น ในครั้งนี้ที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้นำเอาเทคโนโลยี QR code มาใช้งานเพื่อการควบคุมประตูกั้นชานชาลารถไฟในการป้องกันอุบัติเหตุการตกลงไปบนรางรถไฟเป็นครั้งแรกของโลก

การเร่งติดตั้งประตูกั้นชานชาลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้บริการรถไฟ เช่น การตกจากชานชาลาลงสู่รางรถไฟนั้น ถือเป็นหนึ่งในมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดกีฬาโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกในปี 2020 ซึ่ง QR code ดังกล่าวสามารถนำมาใช้งานได้กับขบวนรถหลากหลายชนิด และคาดว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีราคาสูงได้เป็นอย่างมาก โดยที่กรุงโตเกียวได้เริ่มทดสอบการใช้งานจริงไปแล้วในเดือนนี้กับรถไฟใต้ดินสาย Toei

รูปแบบการทำงานที่ได้ทดลองใช้กับรถไฟสาย Toei Asakusa สถานี Daimon คือ เมื่อขบวนรถไฟมาถึงที่สถานี Daimon ประตูกั้นชานชาลาที่ติดตั้งไว้ชั่วคราวจะเปิดออก ที่ประตูกระจกของขบวนรถไฟจะมีสติ๊กเกอร์ QR code รูปเลขาคณิตขนาดใหญ่ 15 เซนติเมตรติดอยู่ ที่ชานชาลาจะมีกล้องสำหรับอ่าน QR code ติดตั้งเอาไว้ เมื่อรถไฟแล่นมาเทียบชานชาลา กล้องที่ชานชาลาก็จะทำการอ่าน QR code แล้วประตูกั้นชานชาลาก็จะเปิดออกนั่นเอง การนำเทคโนโลยี QR code มาใช้เพื่อการควบคุมการทำงานของประตูกั้นชานชาลานี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรุงโตเกียวกับบริษัท Denso Wave ผู้ให้กำเนิด QR code และถือเป็นการนำเทคโนโลยี QR code มาใช้เพื่อการควบคุมการทำงานของประตูกั้นชานชาลาเป็นครั้งแรกของโลก โดยเริ่มทดลองใช้แล้วตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ภาพจำลองการทำงานของการควบคุมประตูกั้นชานชาลาด้วย QR code ที่ถูกติดไว้ที่ประตูรถไฟผ่านกล้องอ่าน QR code ที่อยู่ที่ชานชาลา

จะเห็นได้ว่ากรุงโตเกียวตื่นตัวและเตรียมตัวเต็มที่เพื่อการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาในปี 2020 ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งหัวข้อด้านความปลอดภัยเป็นหนึ่งสิ่งที่ทางกรุงโตเกียวให้ความสำคัญมากที่สุด หวังว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี QR code เพื่อการควบคุมประตูกั้นชานชาลาในครั้งนี้น่าจะได้ผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพอใจ และจะกลายเป็นอีกหนึ่งแนวทางดีๆ ให้ประเทศอื่นๆ ที่มีคมนาคมระบบรางเหมือนกันได้นำไปใช้เป็นตัวอย่าง

ติดตามSanook! Fanpage

ข่าว เกมส์ ดูดวง ดารา เว็บบอร์ด คลิปวิดีโอ หนัง ละคร ท่องเที่ยว กีฬา ความรัก