คำทำนาย เซียมซีที่ 20 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

คำทำนาย เซียมซีที่ 20 วัดสุทัศน์เพทวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดเสาชิงช้า)

ใบที่ยี่สิบกลอกกลับความนับถือ ไม่สัตย์ซื่อแท้จริงในสิ่งสาร์ ถ้ามั่นคงตรงสิ้นในวิญญาณ์ จะมีท่าสมหวังเหมือนดังใจ เร่งระวังกายาให้สามารถ ด้วยเขาขาดผู้พิงอิงอาศัย เป็นคราวเคราะห์เพราะกรรมจะช้ำใจ จงแก้ไขเร่งทำตามพิธี ตามประทีปจุดอยู่ที่บูชา น้ำมันหาเติมใส่ให้เรืองศรี จะสะเดาะเคราะห์ร้ายหายเป็นดี บังเกิดมีคุณงามตามอารมณ์ ถามโรคาว่าทุเลาเบาที่สุด จะขอบุตรบอกได้ว่าไม่สม แม้นถามลาภเปล่าไปไม่ได้ชม บอกคารมความที่สู้ดูดี เอยฯใครเสี่ยงได้ใบนี้ต้องไปทำบุญเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี