แท็ก

phoneone

phoneone ใหม่ล่าสุด

phoneOne P001
เปิดอ่าน780จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M502
เปิดอ่าน164จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne B102
เปิดอ่าน151จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M202
เปิดอ่าน237จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M203
เปิดอ่าน329จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S501
เปิดอ่าน620จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S101
เปิดอ่าน567จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne S901

phoneOne S901

หน่วยความจำ ROM ขนาด 128 MB และ RAM ขนาด 64 MB พร้อมรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash)

เปิดอ่าน561จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น3
phoneOne M503
เปิดอ่าน157จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M601
เปิดอ่าน141จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M303
เปิดอ่าน381จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M205
เปิดอ่าน201จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2
phoneOne S808
เปิดอ่าน369จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne B101
เปิดอ่าน99จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S108
เปิดอ่าน201จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M801
เปิดอ่าน379จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M201
เปิดอ่าน178จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M301
เปิดอ่าน192จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0