แท็ก

phoneone

phoneone ใหม่ล่าสุด

phoneOne P001
เปิดอ่าน780จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M502
เปิดอ่าน164จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne B102
เปิดอ่าน153จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M202
เปิดอ่าน263จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M203
เปิดอ่าน332จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S501
เปิดอ่าน627จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S101
เปิดอ่าน570จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M503
เปิดอ่าน158จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M601
เปิดอ่าน143จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S901

phoneOne S901

หน่วยความจำ ROM ขนาด 128 MB และ RAM ขนาด 64 MB พร้อมรองรับการ์ดหน่วยความจำเสริมภายนอกแบบ microSD Card (TransFlash)

เปิดอ่าน581จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น3
phoneOne M303
เปิดอ่าน381จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น1
phoneOne M205
เปิดอ่าน194จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น2
phoneOne S808
เปิดอ่าน374จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne B101
เปิดอ่าน101จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M201
เปิดอ่าน181จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M801
เปิดอ่าน382จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne M301
เปิดอ่าน207จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0
phoneOne S108
เปิดอ่าน207จำนวนแชร์0จำนวนคอมเม้น0