Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก

Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก

Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก
notebookspec

สนับสนุนเนื้อหา

Paper PP Alloy ทำให้ตัวเครื่องโน้ตบุ๊กในอนาคตเป็นไปได้ที่จะใช้กระดาษแทนพลาสติก

สิ่งหนึ่งที่เราเห็นประจำอยู่แล้วว่านำมาใช้แทนพลาสติกก็คือ กระดาษ ที่มาในตอนนี้ก็ดูว่ากระดาษจะเข้าใกล้กับอุปกรณ์ไอทีมากยิ่งขึ้น หลังจากที่ก่อนหน้านี้กับกลุ่ม Greenpeace ได้เริ่มออกคู่มือ Greener Electronics Guide ออกมา ทำให้ผู้ผลิตสินค้าไอทีหลายรายได้ยกเลิกสารเคมีอันตรายบางตัวในการผลิตออกไป และหันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทน อย่างเช่นการใช้กระดาษแทนที่พลาสติกแบบเดิมๆ นั่นเอง

Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก

ซึ่งวัสดุแบบใหม่นี้มีชื่อเรียกว่า Paper PP Alloy พัฒนาขึ้นโดยบริษัท PEGA ที่มีการผลิตจากกระดาษที่รีไซเคิลแล้วประกอบกับ Polypropylene (เทอร์โมพลาสติกที่นำมารีไซเคิลได้ พร้อมทั้งยังคงรูปร่างและความแข็งแรงเหมือนเดิม) ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบเดียวกับพลาสติกเพียงแค่ฉีดมันลงไปยังเบ้าหล่อ ซึ่ง ส่วนผสมทั้งสองชนิดนี้เมื่อทำออกมาแล้ว จะเหมาะสมสำหรับทดแทนการใช้พลาสติกเป็นอย่างยิ่ง นอกเหนือจากนั้น Paper PP Alloy ยังสามารถขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก

ไม่แน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้เราอาจจะได้ใช้โน้ตบุ๊กหรือสินค้าไอทีอื่นๆ ที่ใช้กระดาษมาทำเป็นตัวเครื่องก็เป็นไปได้ครับ ที่แน่นอนว่าจะช่วยในเรื่องของการย่อยสลายขยะได้ง่ายแล้ว น้ำหนักก็คงเบาลงอีกด้วยครับ

Paper PP Alloy ใช้กระดาษแทนพลาสติกทำตัวเครื่องโน้ตบุ๊ก

ที่มา : www.notebookspec.com