Mototaxi สามล้อรับจ้างพลังโซลาร์เซลล์

Mototaxi สามล้อรับจ้างพลังโซลาร์เซลล์
Arip

สนับสนุนเนื้อหา

               ในขณะที่ยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์สองจังหวะส่งผ่านกำลังให้กับมอเตอร์จะ สร้างทั้งมลภาวะทางอากาศ และเสียง แต่สำหรับที่เมืองลิมาประเทศเปรูที่ประสบปัญหามลภาวะทางอากาศได้พบทางออกใน การแก้ปัญหาข้างต้นแล้ว เมื่อศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัย San Marcos ได้ออกแบบ และดัดแปลงแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถเปลียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงาน ไฟฟ้า เพื่อใช้กับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง Mototaxis

               Mototaxis ที่ได้รับการดัดแปลงจะสามารถทำงานในลักษณะที่เป็นไฮบริด โดยสามารถกำลังจากฝีเท้าของผู้ขับขี่ หรือพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ที่ต่อกับแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา เนื่องจากสภาพภูมิอากาศในเมืองลิมาจะมีแสงแดดเกือบทั้งปี ด็อกเตอร์ Werner Pachero Lujan เจ้าของโปรเจกต์ตั้งใจที่จะพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ที่สามารถให้กลังไฟฟ้าสำหรับ ชาร์จแบตเตอรี่ได้มากพอสำหรับใช้วิ่ง และให้แสงสว่างในตอนกลางคืน

Mototaxi สามล้อรับจ้างพลังโซลาร์เซลล์Mototaxi สามล้อรับจ้างพลังโซลาร์เซลล์

               Pachero Lujan คาดว่า บริษัท Skyllermarks ที่ ตั้งขึ้นมาจะสามารถผลิตแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้กับมอเตอร์ไซด์สามล้อรับจ้าง หรือ mototaxis ในลิมา และประเทศต่างๆ ในแถบอเมริกาใต้ เพื่อช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ เนื่องจากสามล้อเหล่านี้จะวิ่งด้วยพลังงานสะอาด และเงียบมาก การติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สามารถผลิตไฟฟ้า 40 วัตต์ (ทั้งหมดใช้ 12 แผง) ขึ้นไปบนหลังคา จะสามารถเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สองจังหวะที่ใช้น้ำมันแต่เดิม เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่แทนได้อย่างลงตัว Pachero Lujan ยังได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้เป็นหลังคาให้กับสระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัย San Marcos แล้วด้วย ว่าแต่เห็น Mototaxis แล้วทำให้นึกถึงตุ๊กตุ๊กบ้านเราเลยนะครับ

ข้อมูล จาก: ubergizmo