Sony โชว์ต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่รับรู้แรงกดได้

Sony โชว์ต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่รับรู้แรงกดได้

Sony โชว์ต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่รับรู้แรงกดได้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

            Sony ได้นำเสนอต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่สามารถรับรู้แรงกดได้ โดยจากต้นแบบอุปกรณ์ที่โชว์นั้น ความเร็วของการเปลี่ยนไอคอนบนหน้าจออุปกรณ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกดลงบนหน้า จอดังกล่าว หากมีแรงกดมากขึ้นก็จะเปลี่ยนไอคอนเร็วขึ้นตาม

Sony โชว์ต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่รับรู้แรงกดได้Sony โชว์ต้นแบบหน้าจอสัมผัสที่รับรู้แรงกดได้

           ในการรับรู้แรงกดในทิศทางแกน z (สั่นตามแนวลึกของหน้าจอ) นั้น Sony ได้ใช้ force sensing resistor (FSR) ส่วนในการตอบสนองต่อแรงกดนั้น จะใช้เพียโซอิเล็กทริกแอคชูเอเตอร์ Piezoelectric actuator ในการสั่นหน้าจอในทิศทางแกน z

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook