Upgrade โปรแกรม Power map X2 เป็น Power mapZ9

Upgrade โปรแกรม Power map X2 เป็น Power mapZ9
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

          คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล ประธานกรรมการ บริษัท โกรว์ ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้บริการหลังการขาย จึงได้จัดการอบรม การใช้งาน GPS Navigator สำหรับผู้ใช้ GPS Pierre Cardin ขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.30 น. พร้อมแจ้งข่าวการ Upgrade โปรแกรม Power map X2 เป็น Power mapZ9. สำหรับลูกค้าที่ใช้ GPS Pierre Cardin และ เพื่อเป็นการขอบคุณ ทางบริษัทฯ จึงมอบสิทธิพิเศษ สำหรั บลูกค้า GPS Pierre Cardin ทุกท่าน สามารถนำเครื่อง GPS Pierre Cardin รุ่น F250, F450, 5116 และ F5000 มาทำการ Upgrade โปรแกรม Power mapZ9 ได้ฟรี ที่ บริษัท โกรว์ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด ณ. อาคาร ธันยธร ถ.รามอินทรา 55 (ซอย วัชรพล)


          ทั้งนี้ ลูกค้า GPS Pierre Cardin ท่านใดที่มีความประสงค์จะ Upgrade โปรแกรม กรุณาแจ้งลงทะเบียนล่วงหน้า หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข    02-9454507-12 ต่อ 555 วันจันทร์ - เสาร์ เวลา
9:00-17:00 น. หรือ www.leonathai.com

          สอบถามรายละเอียดข่าวเพิ่มเติม… ชนิตา  สมฤทธิ์  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์) บริษัท โกรว์ริช เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด www.leonathai.com โทร. 0-2945-4507-12 ต่อ 582