ELECTROLUX OXYGEN3 AIR CLEANER

ELECTROLUX OXYGEN3 AIR CLEANER
T3

สนับสนุนเนื้อหา

ELECTROLUX OXYGEN3 AIR CLEANER


เครื่องฟอกอากาศที่ทำงานผ่านกระบวนการกรองทั้งหมด สามขั้นตอนจะดักจับและกรองฝุ่นผงสิ่งสกปรกที่ฟุ้งกระจาย อยู่ในห้องของคุณให้สะอาดบริสุทธิ์ ซึ่งมันจะใช้แผ่นกรอง HEPA ในการกำจัดฝุ่นละอองขนาดจิ๋วและมลพิษในอากาศ เพื่อปรับคุณภาพของอากาศให้ดีขึ้น จากนั้น “จมูก” อิเล็กทรอนิกส์ของมันก็จะคอยสูดดมกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ และเปิดพัดลมที่ความแรงอันเหมาะสมโดยอัตโนมัติ £199 WWW.ELECTROLUX.CO.UK