Solar Powered Insect Killer

Solar Powered Insect Killer
T3

สนับสนุนเนื้อหา

 Solar Powered Insect Killer

 

ยุงคือตัวการสำคัญในการ แพร่โรคร้าย เพราะฉะนั้น กำจัดมันได้โดยไม่ต้องกลัว ใครจะหาว่ามีอคติด้านเผ่าพันธ์ุเลย ใช้เครื่องกำจัด แมลงพลังแสงอาทิตย์ เครื่องนี้สิ แบตเตอรี่จะชาร์จ ไฟตอนกลางวัน แล้วตก กลางคืนก็จะใช้งานได้นาน ถึงห้าชั่วโมง แสง LED จะล่อพวกแมลงบินได้ทั้งหลาย เข้ามา ก่อนจะใช้ไฟฟ้าแรง สูงจัดการกับพวกมันด้วย แสงสีม่วงเข้มข้น THESOLARCENTRE.CO.UK