AMD เล่นกล แปลง Athlon XP 2400+ ให้เป็น 2600+

Arip

สนับสนุนเนื้อหา

เดิมทีนั้น AMD ก็หมายจะใช้ความเร็วระบบ 333 MHz กับ Athlon XP 2700+ เป็นรุ่นแรก แต่ไปๆ มาๆ กลับติดที่ทาง AMD ไม่สามารถส่ง Athlon XP 2600+ ออกมาได้ เพราะติดปัญหาที่ด้วยสถาปัตยกรรมแกนหลักที่ใช้อยู่ปัจจุบันนี้ ไม่สามารถเพิ่มความเร็วจริง ได้มากกว่านี้อีกแล้ว ซึ่งก็ตันอยู่ที่รุ่น 2400+ ที่มีความเร็วจริง 2000 MHz ที่แม้ว่าจะมีวางจำหน่ายจริงแล้วก็ตาม แต่ก็วางจำหน่ายได้ในวงแคบ ปริมาณจำกัดเท่านั้น แล้วทาง AMD ก็ตั้งเป้าไว้ว่า ภายในสิ้นปีนี้ จะต้องส่ง Athlon รุ่นที่ใช้ความเร็ว ระบบ 333 MHz ออกสู่ท้องตลาดให้ได้ประมาณ 1 แสนหน่วยอีกด้วย ดังนั้น ก็เลยจำเป็นต้องเร่งเข็นออกมาโดยอาศัยรุ่น 2600+ เป็นตัวเปิดแทนนั่นเอง

เดิมที Athlon XP 2600+ ที่ใช้ความเร็วระบบ 266 MHz นั้น จะมีความเร็วจริง คือ 2133 MHz แต่ รุ่น Athlon XP 2600+ ที่กำลังจะวางตลาดใหม่นี้ จะใช้ความเร็วบัส ที่ 2083 MHz ซึ่งเท่าๆ กับรุ่น 2400+ นั่นเอง