Treak ร้องกรมทรัพย์สินฯ แฟรชเมมโมรี่ของปลอมระบาดหนักในไทย

Treak ร้องกรมทรัพย์สินฯ แฟรชเมมโมรี่ของปลอมระบาดหนักในไทย
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวไทย : ผู้ผลิตสื่อบันทึกข้อมูล ยูเอสบี แฟรช ไดรฟ์ หรือทรัมบ์ไดร์ฟ ภายใต้ยี่ห้อ เทรค (Treak) ออกโรงเตือนผู้ผลิตสินค้าเลียนแบบ ที่ระบาดหนักในประเทศไทยมากถึงร้อยละ 80 มร.ไซมอน ตัน บุน ซวง ผู้อำนวยการ บริษัท เทรค 2000 อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า อุปกรณ์ ยูเอสบี แฟรช ไดรฟ์ ของบริษัทเทรค ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า ทรัมบ์ไดร์ฟ (Trumb Drive) ซึ่งเทรค เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรายแรกของโลก และได้มีการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในเทคโนโลยี ยูเอสบี แฟรชไดรฟ์ ไว้ทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 แต่ขณะนี้ถูกบริษัทผู้ผลิตจากประเทศไต้หวัน และจีนแดง นำสินค้าเข้าที่มีลักษณะเดียวกันมาจำหน่าย โดยบริษัทไม่ได้รับการติดต่อเพื่อขออนุญาตด้านลิขสิทธิ์แต่อย่างใด ซึ่งขณะนี้ในประเทศไทยมีสินค้าประเภทนี้ปะปนอยู่ในตลาดมากกว่าร้อยละ 80 บริษัทจึงจำเป็นต้องใช้กฎหมายเข้ามารักษาผลประโยชน์ โดยจะทำการยื่นจดหมายเตือนไปยังผู้ที่นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย หากยังไม่มีการเก็บสินค้า บริษัทจะให้เวลา 14 วัน หลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการปรับ และกระบวนการอื่น ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งเคยเกิดขึ้นในประเทศสิงค์โปร์มาแล้ว แต่ขณะนี้บริษัทใช้มาตรการเดียวกัน จึงทำให้ไม่มีสินค้าเลียนแบบในสิงค์โปร์อีก ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการผลิตสินค้าจำหน่ายเพียง 3 รูปแบบเท่านั้น คือ การขายปลีกภายใต้ยี่ห้อ Treak การขายเป็น OEM ให้กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เช่น IBM , Dell, ASUS และการจำหน่ายให้กับผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ชื่อดัง อาทิ เอชพี เป็นต้น