SVOA Scholar PF30000 เครื่องพีซีประสิทธิภาพสุดยอด

SVOA Scholar PF30000 เครื่องพีซีประสิทธิภาพสุดยอด
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) แนะนำคอมพิวเตอร์ SVOA Scholar PF30000 เป็นคอมพิวเตอร์โลคอลแบรนด์ของไทยที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ด้วยซีพียูอินเทล เพนเทียม โฟร์ ความเร็ว 3 กิกะเฮิร์ซ ซึ่งใช้ระบบ FSB สูงสุดที่ 800 เมกะเฮิร์ซ และรองรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดอย่างไฮเปอร์-เธรดดิ้ง หน่วยความจำ DDR-SDRAM ความจุ 256 เมกะไบต์ อาร์ดดิสก์ความจุ 60 กิกะไบต์ มาตรฐาน ATA100 ความเร็วรอบ 7200 รอบต่อนาที ส่วนซีดีรอม 52x และจอขนาด 17 นิ้ว นอกจากนี้ยังมีกราฟิกการ์ดในระดับ GeForce 4Ti4200 หน่วยความจำ 128 เมกะไบต์ สำหรับเล่นเกมสามมิติ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2642-5800 หรือ SVOA CALL CENTER โทร.0-2686-9000