SIPA ชูแอนิเมชั่นสร้างรายได้ซอฟต์แวร์

S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักข่าวไทย : SIPA ใช้แอนิเมชั่นชูโรงสร้างรายได้ซอฟต์แวร์เหตุซื้อง่ายขายคล่อง พร้อมเดินหน้าส่งเสริมทักษะบุคลากร ตั้งเป้า 5 ปี ได้ 1.6 แสนล้าน นายมนู อรดีดลเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA กล่าวในงานเสวนา เรื่อง "SIPA-ตัวเร่งการพัฒนาไทยเข้าสู่โลกยุคใหม่" ว่า SIPA มีแผนที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากร ทั้งระดับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ด้วยการเปิดอบรบความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโครงการ TAM Camps และ TYAG ช่วงภาคฤดูร้อนนี้ เพื่อเป็นการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น รองรับความต้องการของตลาดและสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ พร้อมตั้งเป้าชูงานแอนิเมชั่นเป็นตัวสร้างรายได้หลัก เนื่องจากความต้องการของตลาด มีมากสามารถขายได้เร็ว นอกจากนี้กลุ่มลูกค้าแอนิเมชั่นยังไม่ถูกจำกัด ทั้งด้านอายุ เพศ วัย และอาชีพ คาดอีก 5 ปีข้างหน้า ไทยจะมีรายได้จากอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ถึง 160,000 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมเสวนา อาทิ สมาคมธุรกิจคอมพิวเตอร์ไทย (ATCI) ตัวแทนผู้ประกอบการแอนิเมชั่น และตัวแทนจากภาคการศึกษา ต่างยังต้องการให้ SIPA มีความคล่องตัวในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อสร้างฐานธุรกิจซอฟต์แวร์ภายในประเทศให้แข็งแรง จากนั้นให้พัฒนาผู้ประกอบการ รวมทั้งจัดการด้านดัชนีชี้วัดความสำเร็จของธุรกิจ ตลอดจนร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพเพื่อสร้างบุคลากรและกระจายงาน โดยมี ซอฟต์แวร์พาร์ค เป็นหน่วยงานภาคปฏิบัติ และให้ SIPA เป็นผู้กำหนดนโยบาย.