กระทรวง ICT ดัน TKC ศูนย์กลางเรียนรู้แห่งชาติ ครั้งแรกในไทย

กระทรวง ICT ดัน TKC ศูนย์กลางเรียนรู้แห่งชาติ ครั้งแรกในไทย
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวง ITC ตั้ง TKC เป็นศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ ครั้งแรกในไทย หวังปลุกกระแสการจัดการความรู้ มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและเพิ่มมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สินค้าไทยแข่งขันในตลาดโลก