iTable
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

พื้นผิว iTable สามารถตรวจจับการสัมผัส และตอบสนองกับวัตถุต่าง ๆ เช่น การสัมผัสด้วยนิ้ว หรือฝ่ามือ ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ แก้วน้ำ แก้วกาแฟ กระป๋องเครื่องดื่มหรือภาชนะอื่น ๆ โดยระบบจะตอบสนองได้หลายจุดในเวลาเดียวกัน (multi-touch) และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านการแสดงผลได้หลายทาง ในรูปแบบของภาพกราฟิก แอนิเมชั่น หรือเสียงได้ ระบบสามารถประยุกต์เพื่อติดตั้งกับเฟอร์นิเจอร์ หรืองานตกแต่งภายในต่างๆ ทั้งแบบ Built-in และแบบลอยตัวได้ด้วย เช่น บาร์ เคาน์เตอร์ โพเดียม โต๊ะกาแฟ โต๊ะประชาสัมพันธ์ รวมทั้งพื้นและผนังได้ตามจินตนาการ นอกจากนี้ยังใช้สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย (promotion) ที่แปลกใหม่ หรือประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจได้ เช่น การสั่งอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้พื้นผิวเป็น interface อีกทั้งให้ข้อมูลสินค้าและบริการ โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบฐานข้อมูลได้.

สนับสนุนเนื้อหาโดย