Nikon Photo Contest International 2006-2007

Nikon Photo Contest International 2006-2007
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

Nikon Photo Contest International 2006-2007 Let the world discover your talent

การประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest International ครั้งที่ 31

ช่วงกำหนดการส่งภาพประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2006

Nikon Corporation ได้เริ่มจัดการประกวดภาพถ่าย Nikon Photo Contest International มายาวนานตั้งแต่ปี 1969 ด้วยจุดมุ่งหมายของการจัดงานเพื่อให้ช่างภาพทั้งระดับมืออาชีพ และสมัครเล่นจากทั่วโลกได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างเสมอภาค และการประกวด NPCI ถือ เป็นการจัดประกวดภาพถ่ายที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาอย่างยาวนาน และได้รับความสนใจ จากช่างภาพรวมมากกว่า 290,000 ท่าน ด้วยจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดรวมแล้วกว่า 1,220,000 ภาพ โดยเฉพาะการประกวดครั้งที่แล้ว คือ ครั้งที่ 30 มีช่างภาพเข้าร่วมการ ประกวดกว่า 10,000 ท่าน จาก 117 ประเทศ รวมจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดกว่า 31,000 ภาพ

หัวข้อการประกวด At the heart of the image

At the heart of the image นอกจากเป็นคำขวัญของ Nikon Imaging แล้ว Nikon ยังใช้เป็นหัวข้อการประกวดภาพถ่าย NPCI ครั้งที่ 31 นี้อีกด้วย ซึ่ง Nikon ได้พิจารณาถึงการตั้งหัวข้อการประกวดภาพอย่างละเอียดรอบคอบและหวังที่จะได้เห็นภาพส่งเข้าประกวดที่แสดงออกถึงอารมณ์ที่มาจากใจของช่างภาพอย่างแท้จริง

กติกาและคุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าการประกวด

การประกวด Nikon Photo Contest International เปิดรับภาพถ่ายจากช่างภาพทุกระดับตั้งแต่ระดับมืออาชีพ จนถึงระดับสมัครเล่น ไม่ว่าจะมาจากแห่งใดของโลก ก็ตาม

หัวข้อการประกวด
หัวข้อการประกวด At the heart of the image แยกเป็น 2 หัวข้อย่อย ดังนี้

(A) หัวข้ออิสระ (Free Subject)
(B) รอยยิ้ม, รอยยิ้ม, รอยยิ้ม ! (Smile Smile Smile !)

หมายเหตุ : ภาพแต่ละภาพสามารถเลือกส่งเข้าประกวดได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น

ช่วงระยะเวลาส่งภาพเข้าประกวด

ตั้งแต่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2006
กรณีส่งภาพทางไปรษณีย์ บริษัทฯต้องได้รับภาพภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2006
กรณีส่งภาพทางอินเตอร์เน็ท ปิดกำหนดรับจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันที่ 30 พฤศจิกายน 2006 ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

ส่งภาพทางไปรษณีย์

ภาพสีและภาพขาวดำที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์ม 35 มม., กล้องฟิล์ม APS (Advanced Photo System) และกล้องดิจิตอล ไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลแบบ Medium หรือ Large format และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ผู้ส่งภาพแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้สูงสุด 2 ภาพสำหรับแต่ละหัวข้อ (รวมแล้วไม่เกิน 4 ภาพ / ท่าน) ขนาดภาพตั้งแต่ 19 x 24 ซม. ( 8 x 10 นิ้ว) จนถึง 28 x 36 ซม. ( 11 x 14 นิ้ว)

สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม ที่เว็บไซท์การประกวด Nikon Photo Contest International 2006-2007 ที่ http://nikonimaging.com/global/activity/npci/ หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มพร้อมกติกาเงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวดอย่างละเอียดได้ที่บริษัท นิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ส่งภาพทางอินเตอร์เน็ท

รับเฉพาะไฟล์ JPG ทั้งภาพสีหรือภาพขาวดำที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอล (ไม่รับภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลแบบ Medium หรือ Large format ), ภาพสแกนจากฟิล์ม 35 มม. หรือฟิล์ม APS และสามารถแก้ไขภาพด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ ผู้ส่งภาพแต่ละท่านสามารถส่งภาพได้สูงสุด 2 ภาพ สำหรับแต่ละหัวข้อ (รวมแล้วไม่เกิน 4 ภาพ / ท่าน) ขนาดไฟล์ภาพแต่ละภาพไม่เกิน 3MB/ ภาพ

อ่านเงื่อนไขการประกวดอย่างละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางอินเตอร์เน็ทที่ http://nikonimaging.com/global/activity/npci/ กรณีส่งไฟล์ภาพประกวดทางอินเตอร์เน็ท จำกัดการรับเพียง 20,000 ภาพแรกเท่านั้น

การตัดสินและประกาศผลการประกวด

คณะกรรมการตัดสินโดยช่างภาพที่คัดเลือกโดย Nikon Corporation และผลการตัดสินถือเป็นสิทธิ์ขาด กำหนดประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการประมาณเดือน ก.ค. 2007 และติดตามผลได้ทาง http://nikonimaging.com/global/activity/npci/

รางวัลการประกวด

ผู้ชนะการประกวดทั้งสิ้น 53 ท่านจะได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ Nikon ดังนี้ สำหรับผู้ชนะรางวัล Grand Prize, Emerging Talent และรางวัลชมเชย จะได้สิทธิ์แสดงภาพถ่ายของตนนอกเหนือจากภาพที่ชนะการประกวดในหน้าเว็ปไซท์ Nikon Photo Contest International

ลำดับรางวัล

จำนวน

รางวัล

Grand Prize

1 รางวัล
(เลือกภาพที่ดีที่สุดจากภาพที่ส่งประกวดทั้ง 2 หัวข้อ)

กล้องดิจิตอล Nikon SLR รุ่น D2x

เลนส์ AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED (3.2x)
เลนส์ AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm f/2.8G IF-ED (2.9x)
แฟลช Nikon รุ่น SB-800 และได้แสดงภาพที่ชนะการประกวดในหน้าเว็ปไซท์ *1

รางวัลที่ 1

2 รางวัล (หัวข้อละ 1 รางวัล)

กล้องดิจิตอล Nikon SLR รุ่น D200

เลนส์ AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55mm f/2.8G IF-ED (3.2x)
แฟลช Nikon รุ่น SB-800

รางวัลที่ 2

10 รางวัล (หัวข้อละ 5 รางวัล)

กล้องดิจิตอล Nikon SLR รุ่น D70s

เลนส์ AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-ED (3.8x)
เลนส์ AF Zoom-Nikkor 70-300mm f/4-5.6G (4.3x)

รางวัลที่ 3

20 รางวัล (หัวข้อละ 10 รางวัล)

กล้องดิจิตอล Nikon SLR รุ่น D50

เลนส์ AF-S DX Zoom-Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G ED (3.0x)
เลนส์ AF-S DX Zoom-Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED (3.6x)

Emerging Talent Award

4 รางวัล (เลือกจากภาพที่ส่งทั้ง 2 หัวข้อ)

กล้องดิจิตอลคอมแพ็ค Nikon COOLPIX S6

ได้แสดงภาพที่ชนะการประกวดในหน้าเว็ปไซท์ * 1

รางวัลชมเชย :
Emerging Talent Award

16 รางวัล (เลือกจากภาพที่ส่งทั้ง 2 หัวข้อ)

กล้องดิจิตอลคอมแพ็ค Nikon COOLPIX L3

ได้แสดงภาพที่ชนะการประกวดในหน้าเว็ปไซท์ *1

หมายเหตุ : Nikon เป็นผู้แจ้งผลผู้ชนะการประกวดและไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลเป็นอย่างอื่น และสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่สามารถแลกรางวัลคืนเป็นเงินสด

*1 ภาพที่ชนะรางวัล Grand Prize, Emerging Talent และ รางวัลชมเชย จะได้รับเลือกให้แสดงภาพในหน้าเว็ปไซท์ Nikon Photo Contest International แล ะได้สิทธิ์ แสดงภาพถ่ายอื่นๆของตนนอกเหนือจากภาพที่ชนะการประกวด และถือเป็นลิขสิทธิ์ของเจ้าของภาพ

หากต้องการรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากเว็ปไซท์ Nikon Photo Contest International ที่ http://nikonimaging.com/global/activity/npci/

หมายเหตุ : รายละเอียดต่างๆข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดตามSanook! Hitech

ครบเครื่องเรื่องมือถือ พร้อมอัปเดตทุกเทรนด์ไอที ที่คุณจะไม่พลาด