Nikon D3X

Nikon D3X
S! Hitech

สนับสนุนเนื้อหา

Nikon D3X

คุณสมบัติ

- กล้องแบบ Pro SLR - สามารถถ่ายภาพได้ที่ความละเอียด 24.5 million

- ถ่ายภาพได้ที่ขนาด 6048 x 4032,5056 x 4032, 4544 x 3024, 3968 x 2640, 3792 x 3024, 3024 x 2016, 2976 x 1976, 2528 x 2016, 1984 x 132

- ความเร็วชัตเตอร์ 30 sec-1/8000 sec

- สื่อบันทึกข้อมูลที่ใช้งาน Compact Flash (Type I or II) x2, UDMA

- จอแอลซีดี 3 "

- ความละเอียด 920,000 - แบตเตอรี่ Nikon EN-EL4a Lithium-Ion battery - น้ำหนัก 1260 g (44.4 oz)

- ขนาด 160 x 157 x 88 mm (6.3 x 6.2 x 3.5 in) Nikon D3X