ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตราย เสียทั้งทรัพย์ ทั้งชีวิต

ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตราย เสียทั้งทรัพย์ ทั้งชีวิต

ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน อันตราย เสียทั้งทรัพย์ ทั้งชีวิต
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เพื่อให้สามารถใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกมากขึ้น หลายบ้านจึงนำปลั๊กพ่วงมาใช้งาน ซึ่งการใช้ปลั๊กพ่วงนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเสียบปลั๊กที่ใช้กำลังไฟสูงพร้อม ๆ กันหลายเครื่อง อาจทำให้สายไฟไหม้เนื่องจากใช้กระแสไฟสูงเกินกำลังของปลั๊กพ่วงนั่นเอง รวมถึงการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจทำให้เกิดฟฟ้าลัดวงจรและเสี่ยงอันตรายมากกว่าเดิม

istock-1492521350

ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ เนื่องจากปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีวัสดุและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ส่งผลให้เกิดการชำรุดได้ง่าย นอกจากนี้ ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกินไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้

อันตรายจากปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี้

  • ไฟไหม้ : ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีวัสดุและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง ส่งผลให้เกิดการชำรุดได้ง่าย หากเกิดการชำรุดขึ้น อาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกิน ส่งผลให้เกิดไฟไหม้ได้
  • ไฟฟ้าช็อต : ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีสายไฟชำรุดหรือมีจุดเชื่อมต่อหลวม ส่งผลให้เกิดการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าโดยตรง อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้
  • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า : ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานอาจไม่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า อาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานผิดปกติหรือเสียหายได้

istock-944464366

วิธีสังเกตปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี้

  • ไม่มีฉลากมาตรฐาน มอก. : ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน มอก. จะต้องมีฉลากมาตรฐานกำกับอยู่เสมอ หากไม่มีฉลากมาตรฐานแสดงว่าปลั๊กไฟนั้นไม่ได้มาตรฐาน
  • วัสดุและโครงสร้างไม่แข็งแรง : ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีวัสดุและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง อาจสังเกตได้จากรอยร้าว รอยแตก หรือรอยชำรุดต่าง ๆ
  • ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกิน : ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐานต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟเกิน หากไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอาจเกิดไฟไหม้ได้

วิธีป้องกันอันตรายจากปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐาน มีดังนี้

  • เลือกซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน มอก. : สังเกตฉลากมาตรฐาน มอก. กำกับอยู่เสมอ
  • ตรวจสอบสภาพปลั๊กไฟเป็นประจำ : หากพบรอยร้าว รอยแตก หรือรอยชำรุด ควรรีบซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
  • หลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กไฟที่ไม่แข็งแรง : ปลั๊กไฟที่ไม่ได้มาตรฐานมักมีวัสดุและโครงสร้างที่ไม่แข็งแรง อาจสังเกตได้จากรอยร้าว รอยแตก หรือรอยชำรุดต่าง ๆ

ควรเลือกใช้ปลั๊กไฟที่ได้มาตรฐาน มอก. เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook