Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกในสหราชอาณาจักร

Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกในสหราชอาณาจักร

Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกในสหราชอาณาจักร
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาแห่งแรกในสหราชอาณาจักรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้พิการ โดยร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อผู้พิการทางสายตา (RNIB) สถาบันแห่งชาติเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน (RNID) และมูลนิธิเพื่อผู้พิการ Everyone Can ศูนย์แห่งนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงลอนดอน

โดยถือเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกของ Google ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกา

ภายในศูนย์นี้ นักวิจัยของ Google ช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยผู้พิการใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้น อย่างปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสำหรับผู้พิการ โดยมีเป้าหมายทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นที่แพร่หลายไปถึงผู้ที่ไม่ได้มีความพิการด้วย

ตัวอย่างของเทคโนโลยีเหล่านี้ คือ เทคโนโลยีบทบรรยาย (Subtitle) ที่เดิมทีพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน แต่กลายมาเป็นเทคโนโลยีสำคัญสำหรับคนทั่วโลก

หรือ Project Relate แอปสำหรับผู้มีปัญหาทางการพูดที่เพิ่งเปิดตัวในสหราชอาณาจักร ที่มีความสามารถในการตีความลักษณะการพูดของผู้มีปัญหาทางการพูดให้สามารถสื่อสารอย่างคล่องแคล่วได้

Google เผยว่าพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากผู้พิการตัวจริง

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกในสหราชอาณาจักร

Google เปิดศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อผู้พิการแห่งแรกในสหราชอาณาจักร