YouTube Shot เพิ่มฟีเจอร์ใส่เสียงบรรยายคลิปได้แล้ว

YouTube Shot เพิ่มฟีเจอร์ใส่เสียงบรรยายคลิปได้แล้ว

YouTube Shot เพิ่มฟีเจอร์ใส่เสียงบรรยายคลิปได้แล้ว

อย่างที่ทราบกันดีว่า YouTube Shot เป็นอีกวิดีโอคลิปสั้นเพื่อเป็นคู่แข่งของ Tiktok และ Facebook Reel นอกจากลูกเล่นที่มีความน่าใช้หลายเรื่องแล้ว ล่าสุดมีฟีเจอร์การใส่งาน Voiceover บน YouTube Shot แล้ว แต่ยังคงเริ่มเฉพาะใน iOS ก่อน

วิธีการใช้งานคือคุณสามารถกดปุ่ม Voiceover หลังจากสร้างคลิปเสร็จ และเมื่อใส่เสร็จแล้วก็สามารถขึ้นคลิปได้ทันที โดยฟีเจอร์นี้ถือว่าเป็นอีกความสามารถที่ Tiktok มีและทำให้มีเสียงบรรยายเพิ่มขึ้นเพื่อประกอบกับคลิปที่ทำ เช่นแนวรีวิว, How To หรือเป็นการ รีแอคชั่นต่างๆ เป็นต้น