Twitter กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ใส่ภาพ, วิดีโอ และ GIF รวมกันได้ภายในทวีตเดียว

Twitter กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ใส่ภาพ, วิดีโอ และ GIF รวมกันได้ภายในทวีตเดียว

Twitter กำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่ ใส่ภาพ, วิดีโอ และ GIF รวมกันได้ภายในทวีตเดียว
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Twitter ทดสอบฟีเจอร์ใหม่ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถแนบสื่อหลายรูปแบบ เช่น ภาพ, วิดีโอ และ GIF ภายในทวีตเดียว!

สำหรับใครที่ใช้ Twitter มาเป็นเวลานานก็จะทราบว่า ปัจจุบัน Twitter จะรองรับการทวีตพร้อมสื่อเพียงชนิดเดียวเท่านั้น และแม้ว่าผู้ใช้จะสามารถแนบรูปภาพมากกว่า 1 รูปได้ในทวีตเดียว แต่ปัจจุบันจะยังไม่สามารถแนบวิดีโอมากกว่า 1 คลิป หรือ GIF มากกว่า 1 ชิ้นในทวีตได้
ด้วยอัปเดตนี้ผู้ใช้จะสามารถแนบทั้งรูปภาพ, วิดีโอ หรือ GIF ลงในทวีตเดียวมากสุดไม่เกิน 4 ชิ้น
Twitter กล่าวว่า บริษัทกำลังทดสอบฟีเจอร์ใหม่โดยมีบัญชีที่ถูกเลือกซึ่งจะสามารถผสมสื่อหลายรูปแบบในทวีตเดียวได้มากสุด 4 ชิ้นภายใน 1 ทวีต ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่า ปัจจุบันผู้ใช้ได้ใช้สื่อต่าง ๆ ทั้งรูปภาพ หรือ GIF ในการทำให้บทสนทนามีความน่าสนใจมากขึ้น และการทดสอบนี้ก็หวังว่า ผู้ใช้จะนำฟีเจอร์ใหม่นี้สร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ ๆ อย่างสร้างสรรค์

ปัจจุบันฟีเจอร์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนทดลอง ดังนั้นจึงมีผู้ใช้เพียงบางราย ในภูมิภาคที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะได้ทดลองใช้ฟีเจอร์ดังกล่าว

ที่มา: GSMArena

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook