ดีลซื้อ Twitter ยังไม่จบ เมื่อ Elon Musk เพิ่มเงินทุนส่วนตัวในการซื้อไปอีก 33,500 ล้านดอลล่ารฯ

ดีลซื้อ Twitter ยังไม่จบ เมื่อ Elon Musk เพิ่มเงินทุนส่วนตัวในการซื้อไปอีก 33,500 ล้านดอลล่ารฯ

ดูเหมือนกับเรื่องราวในการซื้อ Twitter ของ Elon Musk ยังไม่จบเพราะมีการส่งรายงานต่อ SEC ว่าเขาได้แหล่งเงินทุนเพิ่มเติมอีก

ในเอกสารมีการระบุว่าเงินที่ได้มานั้นเป็นเงินของเขาเองกว่า 33,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ มแบบ Margin Loan จำนวน 2 ครั้งครั้งละ 6,250 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ โดยเพิ่มจากรอบแรกกว่า 21,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หากย้อนไปแล้วดีลที่คุยกันตอนแรกได้ที่เข้าซื้อกิจการของ Twitter มูลค่ากว่า 43,00 ล้านดอลล่าร์ฯ และเตรียมเงิทุนไว้กว่า 46,500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ซึ่งมากกว่าเงินกู้จากสถาปบันการเงินและส่วนที่ช่วยเหลือเงินทุนของ Elon Musk อีก

 elon

และในเอการยังระบุว่าปรึกษาหารอกับผู้ถือหุ้นรายเดิมรวมถึง Jack Dorsey เพื่อทำการแลกหุ้นจำนวนหนึ่งกับริษัทใหม่ที่เขาซื้อกิจการ โดยเรื่องนี้ทำหุ้นของ Twitter ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.6% เป็นมูลค่ากว่า 39.25 ดอลล่าร์ต่อหุ้น และเรื่องนี้จะลงเอยที่คำตอบอะไร คงต้องรอติดตามกันต่อไป