Jack Dorsey อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter ออกจากบอร์ดบริหารจาก Twitter แล้วอย่างเป็นทางการ

Jack Dorsey อดีตผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter ออกจากบอร์ดบริหารจาก Twitter แล้วอย่างเป็นทางการ

หากใครจำกันได้ดีว่า Twitter จะเกิดมาไม่ได้ถ้าขาด Jack Dorsey เพราะเขาแป็นทั้งผู้ร่วมก่อตั้ง Twitter และยังเคยเป็นทั้ง CEO แต่ปัจจุบันนั้นคือผู้อยู่ในบอร์ดบริหาร ทั้งนี้เขาเพิ่งประกาศลาออกจากบอร์ดบริหาร อย่าเป็นทางการ

 Twitter

เนื่องจากเข้าไม่อยากได้ตำแหน่งนี้ต่อซึ่งแจ้งไว้ก่อนหน้านี้ตั้งแต่การออกจากตำแหน่งของ CEO และอยู่ในบอร์ดจนถึงการประชุมกับผู้ถือหุ้นในปี 2022 ที่ผ่านมา เท่ากับเขาจะไม่มีการเกี่ยวข้องกับการบริหารใน Twitter อย่างเป็นทางการ ปัจจุบัน Dorsey เป็น CEO จาก Block Platform เกี่ยวกับทางการเงินที่เขาตั้งเอง

อย่างไรก็ตาม Twitter ยังอยู่ในสถานการณ์ยืนยันการเข้าซื้อการของ Elon Musk แต่หากประกาศอย่างเป็นทางการและจะนำหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ในลำดับต่อไป