Apple ตัดสินใจเลื่อนแผนให้พนักงานกลับเข้าทำงานอีกครั้งหลังยอดผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

Apple ตัดสินใจเลื่อนแผนให้พนักงานกลับเข้าทำงานอีกครั้งหลังยอดผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง

Apple ตัดสินใจเลื่อนแผนให้พนักงานกลับเข้าทำงานอีกครั้งหลังยอดผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มขึ้นอีกครั้ง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

 

ก่อนหน้านี้ Apple และบริษัทอื่นๆ ก็มีข้อมูลการแสดงปรากฏว่าจะ Apple ได้มีการแจ้งหนังสือไปยังพนักงานว่าเลื่อนกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานในแบบ Hybrid อีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนผ่านอีกครั้ง

 

ซึ่งตอนนี้กำหนดให้เข้าสำนักงานที่ 2 วันต่อสัปดาห์ แต่สามารถเลือกจะรีโมตมาได้แบบเต็มที่ได้ หากไม่สะดวกเข้าสำนักงาน เหตุผลที่ขยายออกไปเพราะอัตราการป่วยและจำนวนผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลสูงขึ้นเรื่อยๆ

อย่างไรก็ตาม การกลับเข้าไปก็มีเงื่อนไขว่าจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่อยู่ห้องพื้นที่ส่วนรวม, ห้องประชุม, ทางเดิน และลิฟต์ คำแนะนำนี้มีผลกับพนักงานใน Apple Store ด้วย

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook