เมื่อ Apple ทำการการศึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิง

เมื่อ Apple ทำการการศึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิง

เมื่อ Apple ทำการการศึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

เมื่อ Apple ทำการการศึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิง ซึ่งการศึกษาที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Harvard T.H. Chan School of Public Health, สถาบันวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และ Apple

apple-womens-health-study-

จากการวิเคราะห์เบื้องต้นของกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาเรื่องสุขภาพผู้หญิงของ Apple 12% ของผู้เข้าร่วมการศึกษารายงานถึงภาวะ PCOS (ภาวะถุงน้ำในรังไข่หลายใบ)

 • ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS:
  • ได้รับการวินิจฉัยในช่วงวัย 14 และ 35 ปี โดยอายุเฉลี่ยคือ 22 ปี     
  • มี แนวโน้มที่จะรายงานถึงประวัติของครอบครัวที่มีภาวะ PCOS โดย 23% ของผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS มีประวัติครอบครัวที่มีภาวะ PCOS 
  • มีแนวโน้มที่จะมีรอบเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ หลังจากเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรก
 • ผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS ในกลุ่มนี้มี ความชุกสูงกว่าที่จะมีอาการที่สามารถส่งผลกระทบในแง่ลบต่อสุขภาพหัวใจ โดยผู้เข้าร่วมการศึกษาเหล่านี้: 
  • มีแนวโน้มเกือบ 4 เท่าที่จะมีภาวะเสี่ยงก่อนเป็นเบาหวาน
  • มีแนวโน้มเกือบ 3 เท่าที่จะเป็นเบาหวานประเภทที่ 2 
  • มีแนวโน้มเกือบ 2 เท่าที่จะมีความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูง 
 • มีความชุกในการเป็นโรคอ้วนสูงเกือบสองเท่า สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีภาวะ PCOS 
  • ส่วนใหญ่ของผู้เข้าร่วมการศึกษาหรือ 61% ที่มีภาวะ PCOS รายงานถึงโรคอ้วน ซึ่งหมายถึงการมีดัชนีมวลกาย (BMI) ที่สูงกว่า 30 กก/m2
 • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Arrhythmia) เป็นอาการที่พบได้บ่อย ในกลุ่มผู้เข้าร่วมการศึกษาที่มีภาวะ PCOS (5.6%) เมื่อเทียบกับผู้เข้าร่วมการศึกษาที่ไม่มีภาวะ PCOS (3.7%)

การติดตามประจำเดือนและอาการต่างๆ อย่างแม่นยำอาจช่วยแพทย์ของคุณในการวินิจฉัยอาการสำคัญๆ อย่าง PCOS ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการประเมินความเสี่ยง การป้องกันผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากโรค และการดำเนินการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าเดิม การติดตามรอบเดือน มีให้บริการบน iPhone ทุกเครื่องทั่วโลกในแอปสุขภาพ และบน Apple Watch

คุณสามารถอ่านอัปเดตการศึกษาวิจัยฉบับเต็มได้ ที่นี่

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook