Counterpoint Research ชี้ ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 14.5 ล้านล้านบาท

Counterpoint Research ชี้ ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 14.5 ล้านล้านบาท

Counterpoint Research ชี้  ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 14.5 ล้านล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

บริษัทวิจัยข้อมูล Counterpoint Research ได้รายงานข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรายได้ของตลาดสมาร์ตโฟนเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมา

รายงานดังกล่าวระบุว่า ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนทำรายได้เมื่อปี 2021 ไปทั้งสิ้น 448,000 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 14.5 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงขึ้น 7% จากมูลค่าเมื่อปี 2020 ส่วนค่า ASP (Average Selling Price: ราคาขายเฉลี่ย) นั้น เพิ่มขึ้นมา 12% มาอยู่ที่ 322 เหรียญ หรือประมาณ 10,500 บาท

การที่รายได้ในตลาดสมาร์ตโฟนเพิ่มสูงขึ้นนั้น มีปัจจัยสำคัญมาจากยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟน 5G ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

counterpoint research

ทั้งนี้ Apple ยังคงเป็นผู้ผลิตสมาร์ตโฟนที่ทำรายได้สูงสุด อยู่ที่ 196,000 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6.4 ล้านล้านบาท โดยคิดเป็นส่วนแบ่งรายได้ตลาดสมาร์ตโฟนทั้งหมดถึง 44% ซึ่งเป็นผลมาจากยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนซีรีส์ iPhone 13 ที่สูงมาก และค่า ASP นั้นอยู่สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์มาอยู่ที่ 821 เหรียญ หรือประมาณ 26,600 บาท อีกทั้งยอดจำหน่ายในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น อินเดีย, ไทย, เวียดนาม และบราซิล เป็นต้น

iPhone 13

ตามมาด้วย Samsung ที่ทำรายได้ไป 72,000 เหรียญ หรือประมาณ 2.3 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 11% จากรายได้เมื่อปี 2020 และค่า ASP ยังเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 263 เหรียญ หรือประมาณ 8,500 ล้านบาท

รายได้ที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากยอดจำหน่ายสมาร์ตโฟนระดับเรือธงอย่าง Galaxy S และระดับกลางอย่าง Galaxy A และ Galaxy M

ส่วน Xiaomi ตามมาในลำดับที่ 3 โดยทำรายได้ไป 37,000 เหรียญ หรือประมาณ 1.2 ล้านล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 49% จากเมื่อปีก่อน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากยอดจำหน่ายในประเทศอินเดียที่สูงมาก

 

 

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ

อัลบั้มภาพ 2 ภาพ ของ Counterpoint Research ชี้ ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 14.5 ล้านล้านบาท

Counterpoint Research ชี้  ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 145 ล้านล้านบาท
Counterpoint Research ชี้  ตลาดสมาร์โฟนในปี 2021 มีรายได้ถึง 145 ล้านล้านบาท
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook