Facebook ประเทศไทย ชูโครงการการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Digital Communication for Impact)

Facebook ประเทศไทย ชูโครงการการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Digital Communication for Impact)

Facebook ประเทศไทย ชูโครงการการสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Digital Communication for Impact)
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

วันนี้ Facebook ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวโครงการ การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Digital Communication for Impact) ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสถาบัน ChangeFusion เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนและสนับสนุนผู้นำไทยที่ทำงานด้านการพัฒนาสังคม ด้วยการนำเครื่องมือต่างๆ ของ Facebook มาต่อยอดการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โครงการนี้ของ Facebook ประเทศไทย มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมผลกระทบทางสังคมและภาคการพัฒนา รวมถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไร องค์กรการกุศล กิจการเพื่อสังคม และองค์กรภาคประชาสังคม ซึ่งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารและการเชื่อมต่อกับชุมชนต่างๆ ในช่วงของการการระบาด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือและทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจำเป็นต่อการทำงานที่สำคัญต่อไป

โครงการนี้จะเริ่มต้นด้วยการฝึกอบรมฟรีสําหรับคนไทยกว่า 500 คน ในภาคส่วนที่มีผลกระทบต่อสังคม ในหัวข้อ “ห้องเรียนดิจิทัลสำหรับนักสร้างการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11, 18 และ 25 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 12.00 น. โดยจะดำเนินการอบรมเป็นภาษาไทย หรือมีล่ามแปลในบางหัวข้อที่วิทยากรพูดภาษาอังกฤษ

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่นี่ โดยการอบรมจะครอบคลุมแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) เกี่ยวกับการใช้ Facebook ในการทำงานร่วมกับชุมชน ภาพรวมมาตรฐานชุมชนของ Facebook (Facebook’s Community Standards) การสร้างชุมชนแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วย Facebook Groups ตลอดจนการแนะนำโฆษณาออนไลน์บน Facebook และการใช้ข้อมูลเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคม (Data for Good) 

หลังจบการอบรม  Facebook ประเทศไทยจะคัดเลือกองค์กร หรือบุคคล จำนวน 12 ราย เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน 2565 ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำเครื่องมือต่างๆ ของ Facebook ไปใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และช่วยให้ชุมชนเหล่านั้นสามารถสร้างผลกระทบที่แท้จริงให้เกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าโฆษณามูลค่า 30,000 บาท

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Impactor Facebook http://www.facebook.com/digitalimpactor หรือเว็บไซต์ http://www.theimpactor.net

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook