Samsung กำลังจะปล่อย Software ของ Galaxy Watch4 Series เปลี่ยนแปลงหลายจุด

Samsung กำลังจะปล่อย Software ของ Galaxy Watch4 Series เปลี่ยนแปลงหลายจุด

Samsung กำลังจะปล่อย Software ของ Galaxy Watch4 Series เปลี่ยนแปลงหลายจุด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

Samsung ได้มีการปล่อยอัปเดต Galaxy Watch 4 และ Galaxy Watch 4 Classic ได้มีการอัปเดตชนิดแบบอัปเดตครั้งใหญ่โดยเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมในการเกี่ยวกับคนที่ชอบออกกำลังกายต้องชอบแน่นอน

 

แต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการอัปเดตตอนนี้ Samsung ได้มีการอัปเดต Sport Band, Fabric Band ที่ดูกลางๆ และ Link Bracelet เป็นสายเหล็กที่เน้นคุณภาพสูงมาก

 wat1

กลับมาเรื่องที่ Software ที่บอกก่อนหน้านี้ มีการเพิ่มเติมกำหนดเป้าหมายในเรื่องของสิ่งที่คุณต้องการ โดยการแสดงผลในเรื่องเป็นทั้งตัวเลขและเป็นกราฟออกมาอันนี้จะอยู่ใน Samsung Health ส่วนใน Galaxy Watch 4 ก็จะมีการเพิ่มค่าการบอก VO2Max ในการออกกำลังกาย ว่าคุณใช้เยอะแค่ไหนม วัดเรื่องของค่า Sweat Loss หรือ ปริมาณเหงื่อที่คุณสูสเสีย และแสดงผลค่า Recovery Heart Rate ว่าคุณจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ในการฟื้นฟูของหลังออกกำลังกายครั้งนี้

 wat2

และยังมีผลวัดการนอนที่แม่นยำมากขึ้นแสดงผลทั้ง Samsung Health และ Galaxy Watch 4 และเพิ่ม Sleep Coaching คำแนะนำการนอนระดับผู้เชียวชาญมาเอง

 wat3

Software ทั้งหมดจะปล่อยให้อัปเดตใช้งานกันในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นี้

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook