หน่วยงานความมั่นคงยูเครนจัดการฝึกไซเบอร์ครั้งแรกของประเทศ

หน่วยงานความมั่นคงยูเครนจัดการฝึกไซเบอร์ครั้งแรกของประเทศ

หน่วยงานความมั่นคงยูเครนจัดการฝึกไซเบอร์ครั้งแรกของประเทศ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ศูนย์ประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (The National Cybersecurity Coordination Center – NCSCC) สังกัดสภาความมั่นคงแห่งชาติและการป้องกันประเทศของยูเครน (National Security and Defense Council of Ukraine – NSDC) ภายใต้การสนับสนุนของ USAID ของสหรัฐอเมริกา ได้จัดการฝึกซ้อมทางไซเบอร์ครั้งแรกของยูเครนในชื่อว่า ‘National Cybersecurity Preparedness: Grid NetWars’

ผู้เข้าร่วมการฝึกมีทั้งภาคส่วนในด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาขั้นสูง โดยเนื้อหาการฝึกจะเน้นไปที่การพิทักษ์โครงสร้างพื้นฐานสำคัญในทางไซเบอร์

โจทย์การฝึกภายใต้ Grid NetWars ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยสถาบัน SANS ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ทำหน้าที่ในการฝึกอบรมและออกใบรับรองให้แก่บุคลากรด้านไซเบอร์

การฝึกจะจำลองการทำงานร่วมกันในการเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ ซึ่งเน้นวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การฝึกนี้จะเป็นโอกาสแรกที่ผู้เชี่ยวชาญชาวยูเครเนียนจะได้รับใบรับรองจาก SANS

งานได้รับเกียรติจาก เซอร์ฮี เดเมยัค (Serhiy Demeyuk) รองเลขาธิการของ NSDC เซอร์ฮี โปรโกเปนโค (Serhiy Prokopenko) หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนของ NSCCC คริสโตเฟอร์ อบรามส์ (Christopher Abrams) ผู้อำนวยการสำนักงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในยูเครนของ USAID ทิม คอนเวย์ (Tim Conway) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ SANS และอีฮอ มัลเชนยุค (Ihor Malchenyuk) ผู้จัดการด้านกิจการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของ USAID มาร่วมถกแถลงในพิธีเปิด

เดเมยัคระบุว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อระบบโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่เสถียรนั้นมีความสำคัญมากต่อภัยคุกคามรูปแบบผสม และเน้นความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทั้งนี้ เมื่อปี 2558 ยูเครนเคยเผชิญกับการโจมตีทางไซเบอร์ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าจนทำให้ประชาชนกว่า 200,000 ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยหลายฝ่ายเชื่อว่ารัสเซียอยู่เบื้องหลังการโจมตีฯ ดังกล่าว

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook