DJI Mavic 3 จะยังใช้ Hyperlapse, ActiveTrack 5.0 ฯลฯ ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอัปเดตในเดือน ม.ค.

DJI Mavic 3 จะยังใช้ Hyperlapse, ActiveTrack 5.0 ฯลฯ ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอัปเดตในเดือน ม.ค.

DJI Mavic 3 จะยังใช้ Hyperlapse, ActiveTrack 5.0 ฯลฯ ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอัปเดตในเดือน ม.ค.
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

แม้ว่าในขณะนี้จะสามารถหาซื้อโดรน ‘DJI Mavic 3‘ ได้แล้ว แต่ก็ยังมีอีกหลายฟังก์ชันของโดรนรุ่นนี้ที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ครับ จนกว่าจะได้รับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในช่วงต้นปีหน้า

ซึ่งฟังก์ชันที่ตอนนี้ยังไม่สามารถใช้ได้ก็มีตั้งแต่ ActiveTrack 5.0, MasterShots, QuickShots, Hyperlapse, Panorama และ Wifi Quick Transfer โดยทาง DJI ได้ให้ข้อมูลว่าจะมีการปล่อยอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาให้ในช่วงเดือน ม.ค. 2022 ที่จะถึงนี้ครับ

DJI Mavic 3

อย่างไรก็ตาม DJI ไม่ได้ระบุไว้ครับว่าจะปล่อยอัปเดตออกมาช่วงไหนของเดือน ม.ค. 2022 ซึ่งถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมทางเราจะมาอัปเดตข่าวสารให้ทราบกันอีกครั้ง

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ DJI Mavic 3 จะยังใช้ Hyperlapse, ActiveTrack 5.0 ฯลฯ ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอัปเดตในเดือน ม.ค.

DJI Mavic 3 จะยังใช้ Hyperlapse ActiveTrack 50 ฯลฯ ไม่ได้ จนกว่าจะได้รับอัปเดตในเดือน มค