Windows 10 ได้รับ Patch อัปเดตใหม่แก้ปัญหาต่อปริ้นเตอร์แล้วแสดงผล Error

Windows 10 ได้รับ Patch อัปเดตใหม่แก้ปัญหาต่อปริ้นเตอร์แล้วแสดงผล Error

Windows 10 ได้รับ Patch อัปเดตใหม่แก้ปัญหาต่อปริ้นเตอร์แล้วแสดงผล Error
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่ Microsoft ได้ปล่อยอัปเดตระบบปฏิบัติการ Windows 10 แต่ก็มีการรายงานว่า ปัญหาของการเชื่อมต่อปริ้นเตอร์ของหลายคนไม่สามารถต่อได้และเกิด Error ขึ้นมา ล่าสุดนี้ ทาง Microsoft ได้ออก Patch เร่งด้วยเพื่อแก้ปัญหานี้

 

Patch ดังกล่าวมีชื่อว่า KB5007253 ซึ่งเป็นการแก้ไขในแบบ Optional Update นั่นหมายความว่าคุณจะอัปเดตหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้การแก้ปัญหามักจะเกิดการต่อปริ้นเตอร์ในรูปแบบของ Print Server หรือการแปลงปริ้นเตอร์เข้าเป็นอุปกรณ์เครือข่ายนั่นเอง

และจริงๆ ยังมีการแก้ปัญหาอีกมากมายทั้งนี้ใครอยากรู้ก็สามารถอัปเดตได้ตั้งแต่วันนี้ผ่าน Windows Update ในเครื่องคุณ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook