Samsung Galaxy S21 Series ได้รับการอัปเดต One UI 4 อีกครั้งหลังเพื่อแก้ปัญหาหน้าจอช้า

Samsung Galaxy S21 Series ได้รับการอัปเดต One UI 4 อีกครั้งหลังเพื่อแก้ปัญหาหน้าจอช้า

Samsung Galaxy S21 Series ได้รับการอัปเดต One UI 4 อีกครั้งหลังเพื่อแก้ปัญหาหน้าจอช้า
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

หลังจากที่มีผู้ใช้งานมือถือ Samsung Galaxy S21 Series บางรายในสหรัฐที่อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นเสถียรที่สุดของ One UI 4 ยังพบปัญหาเรื่องของการตอบสนองช้า หรือหลายคนเรียกว่า อาการแลค ของหน้าจอระหว่างค่า Refresh Rate 60 – 120Hz จนส่งผลกับการอัปเดต

ซึ่งในการอัปเดตล่าสุดคือ G99xUSQU4BUK9 (x = ตัวเลขที่จะกำหนดว่ามันคือ S21, S21+ และ S21 Ultra) ซึ่งอกมาแทนเวอร์ชั่นที่ลงท้ายว่า BUK7 ที่ปล่อยให้กับเครื่องที่ใช้กับเครือข่ายในสหรัฐฯ เช่นของ Verizon เป็นต้น แต่ว่าในการปล่อยนั้นยังคงเป็นเฉพาะเครื่องที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น สำหรับตลาดโลกคงต้องลุ้นกันต่อไปว่ามีการปล่อยแก้ไขหรือไม่

หมายเหตุ : ณ วันที่ปล่อยบทความนี้ ในประเทศไทยังไม่มีการปล่อย Firmware ดังกล่าวออกมา เนื่องจากประเทศไทยได้รับ Firmware ที่ลงท้ายด้วย BUK8

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook