Microsoft มีดีลลับกับ Qualcomm เป็นเหตุยังไม่รองรับ Mac Arm

Microsoft มีดีลลับกับ Qualcomm เป็นเหตุยังไม่รองรับ Mac Arm

Microsoft มีดีลลับกับ Qualcomm เป็นเหตุยังไม่รองรับ Mac Arm
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

Windows 11 ได้ปล่อยออกมาให้ผู้ใช้ได้ใช้งานกันแล้วในระยะหนึ่ง ซึ่งไมโครซอฟท์ (Microsoft) ก็คงยังปฏิเสธที่จะรองรับการใช้งานบน Mac บนสถาปัตยกรรม ARM ที่ใช้ชิป Apple M1, M1 Pro, และ M1 Max ด้วยสาเหตุที่มีดีลลับกับ Qualcomm ไว้นั่นเอง

จากรายงานของ XDA-Developers ได้ระบุว่า ก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนี้ การรองรับ Windows สำหรับสถาปัตยกรรม ARM สังเกตได้ว่าจะมีเพียงอุปกรณ์ที่ใช้ชิปจาก Qualcomm เท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากดีลลับระหว่างทั้ง 2 บริษัท ที่มีรายงานเสริมว่าจะหมดอายุเร็ว ๆ นี้ ยังไม่การระบุวันแต่อย่างใด

เมื่อถึงเวลานั้นที่ดีลนี้หมดอายุแล้วนั้น จะทำให้ผู้ผลิตชิปเจ้าอื่น ๆ สามารถผลิตชิปเพื่อมาใช้กับ Windows on ARM ได้นั่นเอง ซึ่งถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนบอกว่า บน Mac M1 ยังสามารถลง Windows 11 ได้อยู่แล้ว แต่อย่่างไรก็ตามทาง Windows ยังไม่ได้มีการซัปพอร์ตโดยตรงนั่นเอง