Apple ปล่อยอัปเดต AirPods Pro และ AirPods 3 ใหม่ล่าสุดเน้นแก้ปัญหาภายใน

Apple ปล่อยอัปเดต AirPods Pro และ AirPods 3 ใหม่ล่าสุดเน้นแก้ปัญหาภายใน

Apple ปล่อยอัปเดต AirPods Pro และ AirPods 3 ใหม่ล่าสุดเน้นแก้ปัญหาภายใน

ในที่สุด AirPods Pro และ AirPods 3 หูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดได้มีการปล่อย Firmware ล่าสุดโดยสำหรับ AirPods 3 และ 4A400 ทั้ง AirPods Pro ในรอบล่าสุดนี้

 batch_airpods-pro-firmware-fe

ทั้งนี้ไม่ได้มีข้อมูลว่าการปล่อยอัปเดครั้งนี้จะมีลูกเล่นอะไรใหม่บ้างแต่คาดว่าจะเป็นการปล่อยเพื่อแก้ปัญหาภายในมากกว่า ทั้งนี้การอัปเดตจะต้องเชื่อมต่อหูฟังกับ iPhone หรือ iPad แล้วเข้าไปที่ Setting (ตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > About (เกี่ยวกับ) > เลือกไปที่ Firmware Version ของ AirPods เป็นต้น