Facebook จะเลิกยิงโฆษณาที่มุ่งเป้าเรื่องราวและกลุ่มอ่อนไหวต่างๆ

Facebook จะเลิกยิงโฆษณาที่มุ่งเป้าเรื่องราวและกลุ่มอ่อนไหวต่างๆ

Facebook จะเลิกยิงโฆษณาที่มุ่งเป้าเรื่องราวและกลุ่มอ่อนไหวต่างๆ
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันอังคาร Facebook ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 19 มกราคมปีหน้าทางบริษัทจะเลิกใช้ทางเลือกเพื่อมุ่งเป้าการโฆษณาหรือที่เรียกว่า Ad-Targeting Options ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อหรือเรื่องราวละเอียดอ่อนต่างๆ เช่น เรื่องชาติพันธ์ สุขภาพ การปฏิบัติทางศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความโน้มเอียงทางเพศ

โดย Facebook ยกตัวอย่างว่าประเภทของโฆษณาที่จะไม่ได้รับอนุญาตทางแพลตฟอร์มของตนได้แก่เรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งปอด วันโรคเบาหวานของโลก วัฒนธรรมของกลุ่ม LGBT เทศกาลวันหยุดของชาวยิว หรือความเชื่อทางการเมืองและประเด็นทางสังคม เป็นต้น

อย่างไรก็ตามผู้โฆษณาทาง Facebook จะยังสามารถมุ่งเป้าผู้รับข้อความตามสถานที่ตั้งหรือใช้รายชื่อที่มีอยู่ และส่งโฆษณาไปยังผู้ใช้ Facebook ที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบกับเนื้อหาของตนได้ต่อไป