Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.8.1 เน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่อยากไปต่อกับ iOS 15

Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.8.1 เน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่อยากไปต่อกับ iOS 15

Apple ปล่อยอัปเดต iOS 14.8.1 เน้นเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่อยากไปต่อกับ iOS 15
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

แม้ว่าตอนนี้ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุดของ Apple จะเป็น iOS 15 แต่บางคนที่ใช้รุ่นเก่าอย่าง iOS 14 คงมีเหตุผลว่าทำไมอยากไปต่อ และแน่นอนว่า iOS 14.8.1 และ iPad OS 14.8.1 ก็ได้ปล่อยออกมาเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่อยากอัปเดตใหม่

 

ภายในนั้นเน้นเรื่องขงอการแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัย และบั๊กทั้งหลายเช่นปัญหาสัญญาณระบบเสียง, ColorSync, CoreGraphics, Voice Control, WebKit และอื่นๆ

ทั้งนี้ใครที่อยากอัปเดตสามารถเข้าไปได้ที่ Setting (ตั้งค่า) > General (ทั่วไป) > Software Update (ซอฟต์แวร์ อัปเดท) เลือกหัวข้อ iOS 14 เพราะบางเครื่องอาจจะขึ้นให้อัปเดตเป็น iOS 15

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook