Samsung Galaxy Watch 4 ได้รับการอัปเดตแก้ปัญหาความเสถียรของระบบอีกครั้ง

Samsung Galaxy Watch 4 ได้รับการอัปเดตแก้ปัญหาความเสถียรของระบบอีกครั้ง

Samsung Galaxy Watch 4 ได้รับการอัปเดตแก้ปัญหาความเสถียรของระบบอีกครั้ง

แม้ว่า Samsung Galaxy Watch 4 จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Smart Watch จากทาง Samsung เองก็ตามแต่หลายคนก็บอกว่ามันยังมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ล่าสุดนี้ Samsung ได้ปล่อย Firmware ใหม่ให้กับ Galaxy Watch 4 แล้วโดยภายในมีการระบุบว่า improved system stability and reliability หรือปรับปรุงให้ระบบเสถียรขึ้น

 

Firmware ที่ว่ามีรหัสว่า R870XXU1CUJ2 ทั้งนี้ลูกเล่นใหม่ยังไม่ได้ใส่เพิ่มเข้ามาและการอัปเกรดครั้งนี้จะเริ่มที่สหรัฐอเมริกาก่อน ส่วนประเทศอื่นๆ รอก่อนนะครับ