Apple ปล่อย Firmware ใหม่ล่าสุดให้กับ AirPods Pro และ AirPods Max สามารถติดตามตัวได้ผ่าน Find My

Apple ปล่อย Firmware ใหม่ล่าสุดให้กับ AirPods Pro และ AirPods Max สามารถติดตามตัวได้ผ่าน Find My

Apple ปล่อย Firmware ใหม่ล่าสุดให้กับ AirPods Pro และ AirPods Max สามารถติดตามตัวได้ผ่าน Find My

Find My โปรแกรมที่ไว้ติดตามอุปกรณ์อย่าง iPad / iPhone หรือ Mac รวมถึง Apple Watch ซึ่งที่ผ่านมานั้นยังไม่สามารถใช้ติดตามอุปกรณ์กลุ่มหูฟังได้ดีสักเท่าไหร่ แต่ล่าสุดนี้มีการปล่อยอัปเดตให้กับอุปกรณ์หลายตัวเช่น AirPods Gen2, AirPods Pro, AirPods Max รวมถึง Beats อีก 3 รุ่น

สิ่งที่ค้นพบกับการปล่อย Fimrware ล่าสุดเป็นเวอร์ชั่น 4A500 คุณสามารถติดตามหาหูฟัง AirPods Pro และ AirPods Max ได้ โดยโครงข่ายของ Find My จะบอกว่าคุณวางไว้ที่ไหนในตำแหน่งสุดท้ายแล้วสามารถตามหาได้ทันที

และมีเพียงแค่ AirPods Pro เท่านั้นที่จะมีเงื่อนไขเพิ่มคือต้องวางไว้ในกล่องชาร์จแล้วสามารถใช้ Apps Find My ตามหาได้ และสามารถฝากข้อความหรือเบอร์โทรหาไปยังผู้ใช้งาน iPhone รายอื่นที่เจอหูฟังของคุณ

อัปเดตล่าสุดมีการเพิ่มคำแนะนำส่วนนี้ลงไปในเว็บไซต์ของ Apple แล้ว