Samsung ถอดโฆษณาออกจาก Samsung Health และ Samsung Pay แล้วหลังจากมีคนบ่นมานาน

Samsung ถอดโฆษณาออกจาก Samsung Health และ Samsung Pay แล้วหลังจากมีคนบ่นมานาน

Samsung ถอดโฆษณาออกจาก Samsung Health และ Samsung Pay แล้วหลังจากมีคนบ่นมานาน

การมีโฆษณาบน Application มักจะสร้างความสำคัญ ซึ่งที่ผ่านมาในมือถือ Samsung Galaxy S21 Ultra / Galaxy Z Fold3 มีโฆษณาขึ้นมาเยอะและไม่มีวิธีปิดด้วย

และในเกาหลีใต้พบว่าโฆษณาของ Samsung เริ่มไม่พบใน Application บางตัวเช่น Samsung Pay และ Samsung Health ไม่พบแล้ว และคาดว่าจะตามไปในไม่ช้า แต่ Samsung ไม่ได้ออกมาแถลงเรื่องนี้และความชัดเจนของโฆษณาในประเทศอื่นว่าจะหายไปหรือไม่