พบปัญหา Spotify ในระบบปฏิบัติการ iOS 14.8 และ 15 จะกินไฟมากกว่าปกติ

พบปัญหา Spotify ในระบบปฏิบัติการ iOS 14.8 และ 15 จะกินไฟมากกว่าปกติ

พบปัญหา Spotify ในระบบปฏิบัติการ iOS 14.8 และ 15 จะกินไฟมากกว่าปกติ

ถึงแม้ว่า Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS ทั้งในเวอร์ชั่น 14.8 และบางคนอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 15 ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่ทันสมัยสุดของ Apple แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีความสุก เพราะว่า มีการนำ iOS เวอร์ชั่นดังกล่าวไปทำงานร่วมกับโปรแกรม Spotify

พบว่าแบตเตอรี่มีการกินไฟมากกว่าปกติ และยังพบว่าเครื่องร้อนขึ้นต่อให้ลบ Apps และทำงานใหม่ก็ไม่ดีขึ้น สังเกตว่าแบตเตอรี่ของ Apps มีการใช้มากกว่า 10 – 15% หรือมากกว่านั้น อย่างไรก็ตามปัญหานี้ยังไม่มีการแก้ไขออกมาแต่ทางนักพัฒนาได้รับทราบปัญหานี้แล้ว คงต้องรอดูกันต่อไป