สหภาพยุโรปจะเสนอให้มีหัวชาร์จแบบเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด

สหภาพยุโรปจะเสนอให้มีหัวชาร์จแบบเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด

สหภาพยุโรปจะเสนอให้มีหัวชาร์จแบบเดียวกันสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) แถลงว่าในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้ (23 กันยายน) จะมีการเสนอร่างกฎหมายบังคับใช้หัวชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมด (common charger) สำหรับอุปกรณ์มือถือ แท็บเล็ต และหูฟัง

ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติของสหภาพยุโรปพยายามเสนอเรื่องนี้มากว่า 1 ทศวรรษแล้ว โดยอ้างว่าการมีช่องชาร์จแบบเดียวนั้นจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการให้การขายอุปกรณ์มือถือแยกออกจากการขายที่ชาร์จ ซึ่งหมายถึงการที่ผู้ใช้งานไม่ต้องซืิ้อที่ชาร์จใหม่ทุกครั้งที่ซื้ออุปกรณ์ใหม่ ซึ่งจากรายงานของคณะกรรมาธิการฯ ระบุว่ามีที่ชาร์จในท้องตลาดแตกต่างกันมากกว่า 30 แบบ และเสนอให้มีช่องชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมดด้วย

แอปเปิ้ลซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากกฎหมายฉบับนี้ ได้ออกมาให้ความเห็นว่าการบังคับให้มีที่ชาร์จแบบเดียวกันทั้งหมดจะเป็นการขัดขวางนวัตกรรม ก่อให้เกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์ขนาดมหึมา และสร้างความรำคาญให้แก่ลูกค้า

ทั้งนี้ จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ในปี 2562 พบว่า ครึ่งหนึ่งของมือถือที่ขายในปี 2561 ใช้หัวชาร์จแบบ micro USB ขณะที่ร้อยละ 29 ใช้หัวชาร์จแบบ USB-C ส่วนหัวชาร์จแบบ Lightning ของอุปกรณ์แอปเปิ้ลมีเพียงร้อยละ 21 เท่านั้น