กระทรวงยุติธรรมของแอฟริกาใต้ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่

กระทรวงยุติธรรมของแอฟริกาใต้ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่

กระทรวงยุติธรรมของแอฟริกาใต้ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงยุติธรรมและการพัฒนารัฐธรรมนูญ (Department of Justice and Constitutional Development) ของแอฟริกาใต้แถลงว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงฯ ถูกโจมตีด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา

ส่งผลให้ ระบบอีเมลและเว็บไซต์ของกระทรวงฯ รวมถึงระบบงานเอกสาร ได้แก่ หนังสือคำสั่งคุ้มครอง บริการให้ประกันตัว การออกหนังสือมอบอำนาจ และหนังสือคำร้องต่าง ๆ ซึ่งต้องทำผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด

นอกจากนี้ ระบบศาลเสมือน (Virtual Courts) ซึ่งเปิดโอกาสให้เข้าร่วมการพิจารณาคดีโดยไม่ต้องเดินทางมาศาล จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ก็ต้องถูกระงับไปด้วย เช่นเดียวกับการบันทึกกระบวนการทางศาลที่เดิมทำผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ดก็ต้องกลับมาเขียนด้วยมือ ซึ่งเพิ่มภาระและกระทบต่อความสมบูรณ์ของกระบวนการบันทึกของศาล