WhatsApp ย้ายแชตจาก iPhone สู่ Android ได้แล้วนะ แต่ยังต้องใช้สาย

WhatsApp ย้ายแชตจาก iPhone สู่ Android ได้แล้วนะ แต่ยังต้องใช้สาย

WhatsApp ย้ายแชตจาก iPhone สู่ Android ได้แล้วนะ แต่ยังต้องใช้สาย
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

เวลาที่ผู้ใช้ต้องการจะเปลี่ยนโทรศัพท์เชื่อว่าอย่างนึงที่เป็นปัญหาที่บางคนตัดใจค่อนข้างยากคือ ประวัติการแชต ถึงในช่วงหลัง ๆ ผู้ใช้จะสามารถสำรองข้อมูลได้แล้ว แต่ถ้าเปลี่ยนแพลตฟอร์มการใช้งานระหว่าง iOS และ Android ก็จะไม่สามารถกู้ข้อมูลแชตจากเครื่องเก่าได้

ล่าสุด WhatsApp ได้ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ให้ผผู้ใช้สามารถย้ายประวัติการแชตจาก iPhone สู่สมาร์ตโฟน Android ได้แล้ว โดยจะเริ่มที่สมาร์ตโฟน Samsung Galaxy ก่อน

ในขั้นตอนการย้ายประวัติการแชต ผู้ใช้จำเป็นที่จะต้องใช้สายในการเชื่อมต่อ เช่น สาย Lightning to USB-C ไม่สามารถโอนย้ายแบบไร้สายได้ และในขณะนี้ยังไม่สามารถย้ายแชตจากสมาร์ตโฟน Galaxy สู่ iPhone ได้

ผู้ใช้สามารถโอนย้ายข้อมูลจาก iPhone ไปยัง Samsung Galaxy ผ่านแอป Samsung Smart Switch ซึ่งจะมีขั้นตอนบอกในการโอนย้ายทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ทั้งนี้ WhatsApp ได้ระบุว่าในอนาคตจะมีการขยายฟีเจอร์นี้ไปยังสมาร์ตโฟน Android แบรนด์อื่น ๆ ด้วย รวมถึงพัฒนาฟีเจอร์ให้สามารถย้ายข้อมูลจากสมาร์ตโฟน Android สู่ iPhone ได้

 

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ

อัลบั้มภาพ 1 ภาพ ของ WhatsApp ย้ายแชตจาก iPhone สู่ Android ได้แล้วนะ แต่ยังต้องใช้สาย

WhatsApp ย้ายแชตจาก iPhone สู่ Android ได้แล้วนะ แต่ยังต้องใช้สาย