Android Auto สามารถใช้งานได้แล้วในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่ต้องดาวน์โหลดเอง

Android Auto สามารถใช้งานได้แล้วในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่ต้องดาวน์โหลดเอง

Android Auto สามารถใช้งานได้แล้วในประเทศไทยอย่างเป็นทางการไม่ต้องดาวน์โหลดเอง

Android Auto เป็นอีก Solution หนึ่งที่ผู้ใช้มือถือ Android ที่มีรอควรจะมีเพราะสร้างความปลอดภัยการขับรถได้จริง ซึ่งในแผนการเปิดตัวในปีนี้กว่า 36 ประเทศ เริ่มต้น โดยยังไม่มีการเปิดเผยว่าประเทศไทยจะได้หรือไม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา

 

แต่ล่าสุดนี้ Google มีการ Tweet ข้อความออกมาเกี่ยวกบริการ Android Auto ในประเทศไทยว่าเปิดใช้งานได้แล้วอย่างเป็นทางการ โดยสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันนี้

android_auto

สำหรับ Android Auto นั้นคือลูกเล่นหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในรถยนต์เพื่อใช้นำทางหรือจะเป็นเครื่องเล่นเพลงได้ ซึ่งจะแสดงในการแสดงผลหน้าจอหลักของรถยนต์ที่รองรับ แต่ถ้ารถยนต์ของคุณไม่รองรับ สามารถใช้งาน Android Auto for Phone Screen ได้ แต่รองรับแค่ Android 11 เท่านั้น เพราะใน android 12 จะเปลี่ยนไปใช้ Google Assistant Driving Mode แทน