แฮกเกอร์นำข้อมูลที่อ้างว่าขโมยจากบางกอกแอร์เวย์สไปปล่อยในดาร์คเว็บ

แฮกเกอร์นำข้อมูลที่อ้างว่าขโมยจากบางกอกแอร์เวย์สไปปล่อยในดาร์คเว็บ

แฮกเกอร์นำข้อมูลที่อ้างว่าขโมยจากบางกอกแอร์เวย์สไปปล่อยในดาร์คเว็บ
แบไต๋

สนับสนุนเนื้อหา

ข้อมูลลูกค้าของบางกอกแอร์เวย์สที่ถูกกลุ่มแฮกเกอร์ LockBit ขโมยไปตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคมโดยการใช้มัลแวร์เรียกค่าไถ่ ถูกนำไปเผยแพร่ในดาร์คเว็บ หลังจากทางบางกอกแอร์เวย์สปฏิเสธไม่ยอมจ่ายค่าไถ่ให้แก่กลุ่มแฮกเกอร์รายนี้

โดยบางกอกแอร์เวย์สระบุว่าข้อมูลที่ถูกขโมยไป ประกอบด้วย ชื่อ สัญชาติ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ ข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลหนังสือเดินทาง ประวัติการเดินทาง ข้อมูลบางส่วนของบัตรเครดิต และข้อมูลอาหารพิเศษบนเครื่อง

ข้อมูลที่ถูกนำไปเผยแพร่บนดาร์คเว็บอาจมีความจุอยู่ที่ระหว่าง 103 – 200 กิกะไบต์ โดยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทางธุรกิจ แต่มีข้อมูลส่วนบุคคลปนอยู่บางส่วน